ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αποστολή/Παραλαβή προϊόντων (βάσει άρθρου 8 των γενικών όρων χρήσης)
Πολιτική σχετικά με την παράδοση των προϊόντων
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του Χρήστη και να απολαύσετε τα προϊόντα μας σε άριστη κατάσταση. Για τη διασφάλιση της ποιότητας κάθε προϊόντος, όλα μας τα προϊόντα αποστέλλονται για άμεση παράδοση εντός ειδικών θερμομονωτικών συσκευασιών με πάγο ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση έως και 48 ώρες. Παρακαλούμε να τοποθετήσετε το προϊόν απευθείας στο ψυγείο μετά την παραλαβή του, αφού πρώτα αφαιρέσετε τη θερμομονωτική συσκευασία. Αφού ανοιχτεί, το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί εντός 1-2 ημερών. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία.
Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παραλαβής/Αποστολής: O χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας ορίζεται κατά την οριστικοποίησή και επιβεβαίωσή της. Τα παραγγελθέντα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση παράδοσης που θα μας δηλώσετε κατά την υποβολή της παραγγελίας, κατά τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
(α) Η παράδοση των προϊόντων (πλην περιφέρειας Αττικής, Ελλάδος) θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης Αμερικανικής εταιρείας διεθνών ταχυμεταφορών “United Parcel Services” (UPS) ή με συνεργαζομένη μεταφορική επιχείρηση. Η THECAVIARHOUSE και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή/Χρήστη ή στο πρόσωπο που αυτός ορίσει ως αποδέκτη του προϊόντος (βλ. κατωτέρω υπό στοιχείο γ) στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της UPS ή της συνεργαζομένης μεταφορικής επιχείρησης. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από την UPS ή τη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση. Η THECAVIARHOUSE δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων που ανάγονται στην ίδια, η THECAVIARHOUSE θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που ορίζει κάθε φορά η UPS ή η συνεργαζομένη μεταφορική επιχείρηση, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τις χρεώσεις αποστολής και η οποία δύναται να μεταβάλλει τις τιμές οποτεδήποτε. Η THECAVIARHOUSE δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τέτοια μεταβολή των τιμών.
β) Η παράδοση των προϊόντων εντός περιφέρειας Αττικής, Ελλάδος θα γίνεται με μεταφορικό μέσο τηςTHECAVIARHOUSE. Η THECAVIARHOUSE λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή/Χρήστη ή στον αποδέκτη του προϊόντος που αυτός υποδείξει (βλ. κατωτέρω υπό στοιχείο γ) στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Η THECAVIARHOUSE δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχο της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η THECAVIARHOUSE θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας.
γ) Παραγγελίες δώρων: Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε προϊόντα σε συσκευασία δώρου και να τα αποστείλετε σε οποιοδήποτε παραλήπτη επιθυμείτε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας απλά την ειδική φόρμα που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα, με τη διεύθυνση και τα στοιχεία του παραλήπτη, ώστε το προϊόν να παραδοθεί απευθείας σε αυτόν. Έχετε τη δυνατότητα να διενεργήσετε μία παραγγελία με πολλαπλούς παραλήπτες και σε διαφορετικούς προορισμούς εντός Ε.Ε. χωρίς περιορισμό. Κατά την αποστολή πακέτων με δώρα σε άλλους παραλήπτες, βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης μπορεί να λάβει πακέτα δώρων και ότι, γενικά, το δώρο δεν θα θεωρηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, ανεπιθύμητο ούτε ότι δεν θα γίνει δεκτό κατά την παράδοση.
δ) Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα παραγγελθέντα προϊόντα να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σύμφωνα με τους όρους 6.4 και 6.6 παραπάνω. Λόγω της φύσης του προϊόντος είναι σημαντική η παράδοσή του στον παραλήπτη εντός 48 ωρών το αργότερο από του χρόνου παράδοσης του στον ταχυμεταφορέα (UPS) ή την συνεργαζομένη μεταφορική επιχείρηση, κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις από την UPS γίνονται μόνον εντός εργάσιμων ημερών (Δευτέρα - Παρασκευή πλην επισήμων αργιών) κατά την πολιτική της. Σε περίπτωση που επιθυμείτε παράδοση εκτός των καθορισμένων ως άνω ημερών, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διερευνήσουμε το αίτημά σας, με κάθε επιφύλαξη ως προς την κατάσταση του προϊόντος και τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στον όρο 6. 9 εδ. α’ παρακάτω, και με επιπλέον χρέωση για μεταφορικά έξοδα.
(ε) Λόγω της ευπαθούς φύσης των προϊόντων, ο αγοραστής/Χρήστης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα θα παραληφθούν οπωσδήποτε από τον ίδιο ή τον αποδέκτη που θα έχει αυτός ορίσει ή τρίτο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από αυτούς, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας ή κωλύματος τους. Προς το σκοπό αυτό ο αγοραστής/Χρήστης ή ο τελικός αποδέκτης του προϊόντων που θα έχει ορισθεί από αυτόν, υποχρεούνται να παρακολουθούν την κατάσταση/πορεία αποστολής μέσω του κωδικού αποστολής (tracking number) της UPS, που λαμβάνουν σύμφωνα με τον όρο 6.7 παραπάνω, να επικοινωνούν απευθείας με την UPS (για αποστολές εντός Ε.Ε.) ή την THECAVIARHOUSE (για αποστολές εντός Ελλάδος) για κάθε θέμα αναγόμενο στον παραλήπτη (π.χ. αιφνίδιο κώλυμα, υπόδειξη τρίτου προσώπου που θα παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό του κ.λ.π.) και να λαμβάνουν γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η άμεση και ασφαλής παραλαβή των προϊόντων, κατά τους παρόντες όρους.
ε) Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στην Iστοσελίδα, η γενική τιμολογιακή πολιτική είναι η ακόλουθη:
Για την αποστολή προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδος) που διενεργείται μέσω της UPS, το κόστος αποστολής ανέρχεται στα €30 και α περιλαμβάνεται στην αίτηση παραγγελίας σας πριν από την ολοκλήρωση και την πληρωμή. Ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση με βάση την τιμολογιακή πολιτική της UPS για παραγγελίες που παραδίδονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, το κόστος των οποίων, ανάλογα με τα στοιχεία ογκομετρικού βάρους κάθε παραγγελίας, υπολογίζεται σύμφωνα με τις χρεώσεις της εταιρείας μεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε απευθείας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για τις πρόσθετες αυτές χρεώσεις πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Η αποστολή προϊόντων εντός περιφέρειας Αττικής, Ελλάδος διενεργείται με δικά μας μεταφορικά μέσα, χωρίς κόστος μεταφορικών ανά παραγγελία. Δεν αποστέλλονται παραγγελίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδος εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική συνεννόηση με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας κατά την οποία θα ενημερωθείτε και για τα έξοδα αποστολής και παράδοσης, τα οποία, σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον αγοραστή και καταβάλλονται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι αποστολές των προϊόντων στις περιοχές αυτές διενεργούνται μέσω συνεργαζομένης μεταφορικής επιχείρησης [βλ. όρο 8.2 (α) παραπάνω].
Για αποστολές εκτός ΕΕ παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω του Contact. Για παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός ΕΕ και με τόπο παράδοσης εντός ΕΕ, η παραγγελία σας θα προχωρήσει κανονικά, χωρίς ειδική συνεννόηση.
Τα έξοδα αποστολής και παράδοσης σε χώρες εκτός Ε.Ε. (βλ. και παρακάτω σε όρο 8.4) θα γνωστοποιούνται στο Χρήστη/αγοραστή από την THECAVIARHOUSE και θα εξοφλούνται από αυτόν πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Επισημαίνεται ότι οι όλες οι ως άνω τιμές δύνανται να αλλάξουν οποτεδήποτε.
Δωρεάν αποστολή: i) Η αποστολή προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δωρεάν για παραγγελίες προϊόντων άνω των €300 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για παραδόσεις εντός Αττικής, Ελλάδος. Εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί δυσπρόσιτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα υπάρχει «χρέωση δυσπρόσιτου προορισμού» όπως τιμολογείται από τον ταχυμεταφορέα (UPS), συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών εντός Ελλάδας (βλ. αναλυτικά σε ανωτέρω όρο 8.2). Για διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
Η υπηρεσία αυτή ΔΕΝ ισχύει για παραδόσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
8.4. i) Τα προϊόντα που παραδίδονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε έξοδα εκτελωνισμού και συναφή έξοδα, ενώ μπορεί επίσης να προστεθούν σε αυτά χρεώσεις και άλλα κόστη που επιβάλλει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η THECAVIARHOUSE. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες μπορεί να είναι αυτές οι χρεώσεις, αντιθέτως, ο καταναλωτής έχει περισσότερες δυνατότητες να γνωρίζει ή να ενημερωθεί για αυτές ή, τουλάχιστον, για την πιθανότητα ύπαρξής τους και για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να έχετε ελέγξει το ενδεχόμενο αυτό πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία από την Ιστοσελίδα.
Κάθε χώρα έχει τη δική της τελωνειακή πολιτική, γι' αυτό συνιστάται να επικοινωνήσετε πρώτα με το τοπικό τελωνειακό σας γραφείο για περαιτέρω πληροφορίες. Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη σας ότι, όταν παραγγέλνετε από την Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι εσείς εισάγετε τα προϊόντα και πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας όπου γίνεται η παραλαβή των προϊόντων.
8.5 Εάν το προϊόν της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών για περισσότερες από 30 ημέρες (μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας) όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς λόγω ελλείψεων στην παραγωγή, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα επικοινωνεί με τον Χρήστη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρχικά, θα προτείνεται ένα ίδιο προϊόν ή άλλη εμπορική επωνυμία του ίδιου προϊόντος ή ένα προϊόν από διαφορετική κατηγορία ή ένα υποκατάστατο προϊόν. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί να προχωρήσει με κάποια άλλη αγορά, θα προσφέρεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών, ατόκως σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Χρήστης στην THECAVIARHOUSE εγγράφως, με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας .,'
x