ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ 1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ - ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ +30 211 108 8555
Royal Ossetra Caviar- Gift Sets
€90,00

Royal Ossetra Caviar- Gift Sets

Ossetra has long been hailed as one of the most coveted varieties of caviar since it was originally found in the Caspian Sea. Ossetra sturgeon fishlings (otherwise known as the Acipenser Guldenstadtii) have since been relocated to aquaculture farms where they’re now sustainably raised and farmed. These delightfully firm roe are best known for their nutty flavor and dark color—ranging from black to dark brown with flecks of gold and even white. The pleasing pop and rich, bold sea flavors hold up beautifully to a variety of foods, including heavy creams, sauces, and meat dishes. This culinary versatility gives it universal appeal and makes it one of the most popular caviars in the world today.

Flavor: Nutty and briny with firm beads

Size: Medium

Most Common Color: Black to dark brown with hints of golden brown

Species: Acipenser Gueldenstaedtii

Common Name: Ossetra Sturgeon

Shelf Life: Three weeks refrigerated

Shipping: In special thermal protective packaging - Free shipping for any orders above €250 within EU, above €125 in Greece. All orders delivered free in Athens

+